Συμμετοχή στο Drivepark Trackday 25/02 – Drivepark