Συμμετοχή στο Drivepark Driftday 18/02 – Drivepark