Εβδομαδιαίο
Πρόγραμμα

Δευτέρα

14:00 - Έναρξη Λειτ.

23:30 - Τέλος Λειτ.

Τρίτη

14:00 - Έναρξη Λειτ.

23:30 - Τέλος Λειτ.

Τετάρτη

14:00 - Έναρξη Λειτ.

18:00 -Προπόνηση Drift

23:30 - Τέλος Λειτ.

Πέμπτη

14:00 - Έναρξη Λειτ.

23:30 - Τέλος Λειτ.

Παρασκευή

14:00 - Έναρξη Λειτ.

23:30 - Τέλος Λειτ.

Σάββατο

10:00 - Έναρξη Λειτ.

23:30 - Τέλος Λειτ.

Κυριακή

10:00 - Έναρξη Λειτ.

23:30 - Τέλος Λειτ.